english
 
Imagonaut drivs som enskild firma av Carlis Fridlund.
Enklast når man mig på mobiltelefon 0736 52 45 16 eller mail
carlisimagonaut.se.

Överenskommelse om arvodering diskuteras vid kontakt och kan variera
beroende på uppdragets art och användningsområde. Minsta arvodering
oavsett jobb motsvarar två timmars arbete. Naturligtvis kan också
överenskommelse om projektbaserat arvode träffas.

För upphovsrätt och andra regler och riktlinjer se Svenska Fotografers
Förbund
, Bildleverantörernas Förening, eller Journalistförbundet.

 
    info portfolio start